Terug naar het blog

Oplopende levertijden karton

Vroeger gebruikten we mogelijk lange levertijd van karton nog weleens als drukmiddel om een opdrachtgever wat sneller te laten beslissen. Op de dag van vandaag is het ook echt een feit. De levertijd van zo’n beetje alle kartonsoorten lopen enorm op.

In de crisisperiode hebben de grote kartonfabrieken hun capaciteit in balans proberen te brengen door machines stop te zetten en te ontmantelen. Dat effect was direct merkbaar door een betere balans in vraag en aanbod en zo ook geen verder verval in de prijs. Tevens redelijk makkelijk te bewerkstelligen. Ingewikkelder wordt het als de economie weer groeit en de vraag groter wordt. Een machine stilzetten en uit productie nemen is eenvoudiger dan het omgekeerde. Vandaar dat de levertijd rap oplopen.

Wij proberen hier adequaat op in te spelen door met opdrachtgevers in gesprek te gaan. Het is immers in ieders belang om aan levertijd te kunnen blijven voldoen.

Ook geïnteresseerd hoe wij dit voor jou kunnen oplossen?

Neem contact met ons, we helpen je graag!